Ер ХХ ғ. ортасындағы Ерлердің ері

Маңғышлақ облысының халық шебері

ХХ ғ. басындағы Әйелдер ері

Шығыс Қазақстанның халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Әйелдердің үзеңгілі ері

Талдықорған облысының халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Әйелдер ері

Талдықорған облысының халық шебері

ХХ ғ. басындағы Әйелдер ері

Талдықорған облысының халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Әйелдер ері

Жетісу халық шебері