Әйелдер ері

Семей облысының халық шебері

ХХ ғ. басындағы Әйелдердің үзеңгілі ері

Жетісу халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Үзеңгілі ер

Жетісу халық шебері

ХХ ғ. басындағы Әйелдер ері

Семей облысының халық шебері

Әйелдер ері

Шығыс-Қазақстан облысының халық шебері

Үзеңгілі ер

Жетісу халық шебері Елгезаров Мұсахан 1928 т.ж.