Әйелдер ері

Талдықорған облысының халық шебері

Әйелдер ері

Семей облысының халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Үзеңгілі ер

Жетісу халық шебері

ХХ ғ. басындағы Әйелдер ері

Семей облысының халық шебері

Үзеңгілі ер

Жетісу халық шебері Елгезаров Мұсахан 1928 т.ж.

Әйелдер ері

Шығыс-Қазақстан облысының халық шебері