ХХ ғ. басындағы Әйелдер ері

Талдықорған облысының халық шебері

ХХ ғ. ортасындағы Ер

Қызылорда облысының халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Әйелдер ері

Жетісу халық шебері

Әйелдер ері

Талдықорған облысының халық шебері

ХІХ ғ. аяғындағы Әйелдер ері

Талдықорған облысының халық шебері

ХХ ғ. басындағы Үзеңгілі ер

Жетісу халық шебері